Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Ogólne zasady bezpieczeństwa -

Nowy Rok Szkolny 2020/2021 w Publicznej Szkole Podstawowej w Zimnie rozpoczynamy 1 września 2020 r. o godz. 8.00. Uczniowie ustawiają się w wyznaczonym dla każdej klasy miejscu na placu przed szkołą. Po uroczystości rozpoczęcia roku przez dyrektora szkoły uczniowie każdej klasy z wychowawcą przejdą do sali lekcyjnej. Po spotkaniu z wychowawcami ok. godz. 9.30 uczniowie powrócą do domu.

Dowóz uczniów do szkoły odbędzie się zgodnie z rozkładem jazdy jak w roku ubiegłym. Autobus będzie jechał trasą od strony Łaszczowa – Zimno-Hopkie- Wola Gródecka- Pieniany- Podlodów- Żerniki – Ratyczów –Zimno. Po spotkaniu o godz. 9.30 uczniowie zostaną rozwiezieni do domu. W przypadku deszczowej pogody uczniowie po przybyciu do szkoły udają się do sal lekcyjnych.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

 • Podczas dowozu uczeń ma obowiązek zakrywania ust i nosa.
 • Do szkoły przychodzą uczniowie/rodzice/opiekunowie zdrowi bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m., obowiązkowo dezynfekować ręce lub założyć rękawiczki.
 • Do szkoły głównym wejściem wchodzą dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie kl. I – III, wejściem bocznym uczniowie kl. IV-VIII.
 • Uczniowie wchodząc na teren szkoły mają obowiązek dezynfekować lub umyć ręce.
 • Na terenie szkoły – w szatni, na korytarzach, w bibliotece- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu społecznego (ok.1,5 m) należy mieć zakryte usta i nos.
 • Na terenie szkoły mogą przebywać tylko uczniowie i pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły.
 • Pracownicy szkoły mają obowiązek dezynfekować lub umyć ręce, powinni używać osłony ust i nosa.
 • Do 8 września br. z uczniem klasy I do szatni może wejść jeden rodzić, po tym okresie rodzice odprowadzają uczniów do drzwi wejściowych szkoły.
 • Z dziećmi z oddziału przedszkolnego jeden rodzić może wejść do szatni do 11 września br. po tym okresie rodzice odprowadzają uczniów do drzwi wejściowych szkoły, dziecko jest odbierane przez pomoc nauczyciela.
 • Do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego upoważnionych może zostać maksymalnie 2 osoby.
 • Rzeczy, przybory szkolne które mają pozostać w szafce ucznia, potrzebne dziecku w oddziale przedszkolnym i uczniom kl. I-II należy spakować w siatkę, podpisać i pozostawić na stoliku w korytarzu.
 • Obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do szkoły jakichkolwiek przedmiotów poza podręcznikami i przyborami niezbędnymi do udziału w zajęciach. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we właściwej szafce.
 • Uczeń korzysta tylko z własnych przyborów i podręczników. Uczniowie nie wymieniają się książkami i przyborami szkolnymi miedzy sobą.
 • Każda klasa będzie miała zorganizowane zajęcia w jednej sali lekcyjnej z wyjątkiem informatyki, wychowania fizycznego i zajęć w klasach łączonych.
 • Sale lekcyjne będą wietrzone min. 1 raz na godzinę.
 • Uczniowie spędzają przerwy pod nadzorem nauczyciela w klasie, na korytarzu lub boisku szkolnym.
 • Jeśli uczeń zgłasza lub nauczyciel zauważy niepokojące objawy choroby sprawdzana jest dziecku temperatura przy użyciu termometru bezdotykowego ( za pisemną zgodą rodziców) , jeżeli uczeń ma temperaturę powyżej 37,5 stopni C jest izolowany od klasy, rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
 • Wszelkie informacje rodzice uzyskują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, komunikatory internetowe.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Dyrektor Szkoły

Barbara Czok

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 -

Z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowaczych w roku szkolnym 2019/2020 gratuluję uczniom wszystkich sukcesów. Rodzicom dziękuję za okazaną pomoc w nauce zdalnej, za motywację dzieci do nauki, za wspieranie wysiłków nauczycieli, efektywną współpracę ze szkołą.

Nauczycielom i Wychowawcom dziękuję za codzienne zaangażowanie i trud ogromnej pracy włożonej w organizację pracy w nowej formie.

Wszystkim składam życzenia bezpiecznych, miłych, słonecznych i zdrowych wakacji.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Dyrektor Szkoły

Barbara Czok

List Ministra Edukacji Narodowej (PDF)

List Lubelskiego Kuratora Oświaty (PDF)

Informacja -

Burmistrz Łaszczowa informuje, że przedszkole oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Łaszczów pozostają zamknięte do dnia 24 maja 2020 roku. Decyzja została podjęta po konsultacji z Dyrektorami Gminnego Przedszkola oraz Szkół Podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne.

Informacja (PDF)

Ogłoszenie -

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 dni 24.04.2020, 30.04.2020 i 4.05.2020 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Informacja dla Rodziców i Uczniów -

W trosce o nasze zdrowie i w związku z ograniczeniem ryzyka zarażenia koronawirusem nasza szkoła podobnie jak wszystkie szkoły w Polsce, przechodzą na organizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnego nauczania). Minister Edukacji Narodowej ogłosił Rozporządzenie, które reguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania polegające w dużej mierze na samodzielnej pracy ucznia w domu opierając się miedzy innymi na wykorzystaniu zasobów multimedialnych dostępnych w sieci.

Drodzy Uczniowie, od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. będziecie uczestniczyli w zajęciach i lekcjach prowadzonych za pośrednictwem Internetu. Będą to już zajęcia realizujące nowe treści podstawy programowej. W najbliższym czasie otrzymacie zagadnienia do opracowania w domu, które będą wysyłane przez nauczycieli drogą elektroniczną. Wiąże się to z codziennym śledzeniem informacji przesyłanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, zdyscyplinowaniem, samokontrolą i organizacją czasu nauki. W przypadku pojawiających się problemów możecie liczyć na pomoc i wsparcie swoich nauczycieli .

Szanowni Rodzice, wdrożone w naszej szkole zdalne nauczanie i sukcesy edukacyjne uczniów w dużej mierze zależą od współpracy na linii: uczeń – nauczyciel – rodzic. Zwracamy się do Państwa o systematyczne wspieranie swoich dzieci w domowym procesie edukacji, stały kontakt on-line z nauczycielami w wyznaczonych przez nich godzinach w poszczególnych dniach tygodnia oraz zapewnienie swoim pociechom dostępu do sprzętu komputerowego i sprawnych łączy internetowych.

Szanowni Nauczyciele, wszyscy mamy świadomość, że cała ta sytuacja jest dla nas nowa i trudna. Zostaliśmy zobowiązani do podjęcia aktywności o charakterze zdalnym, a tym samym większego nakładu pracy związanego z opracowaniem i przygotowaniem materiałów edukacyjnych z zachowaniem pełnej indywidualizacji procesu nauczania, dostosowaniem szybkości uczenia do możliwości uczniów oraz monitorowania ich osiągnięć. W celu ułatwienia naszej pracy prowadźmy w sieci dialog z uczniami i rodzicami, dzielmy się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami. Korzystajmy także z linków do zasobów edukacyjnych publikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Życzę powodzenia w codziennej pracy

Dyrektor szkoły

Barbara Czok

Informacja dla Rodziców i Uczniów (PDF)

Rekrutacja -

Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji zgodnie z zamieszczonym „Regulaminem rekrutacji uczniów do szkoły i oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Zimnie na rok szkolny 2020/2021” należy przesyłać na adres mailowy szkoły spzimno@op.pl lub pocztą.

Procedura rekrutacji (doc) Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (doc) Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I (doc) Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego (doc) Wniosek oddział przedszkolny (PDF) Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (doc)

Bal karnawałowy -

W czwartek 13 lutego odbył się bal karnawałowy dla klas 0-III. W tym dniu sala gminastyczna zamieniła się w zaczarowaną krainę pełną wróżek, księżniczek, kowbojów, duchów i innych barwnych postaci z kreskówek i bajek. Przy dźwiękach skocznej muzyki i utworach znanych wykonawców dzieci bawiły się ze szkolnymi kompanami i nauczycielami. Były korowody, kółeczka, pociągi, węże i tańce w parach. Po zabawie wszystkie dzieci udały się na poczęstunek.

Dziękujemy rodzicom i dzieciom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów.

Kolejny bal już za rok.

Dzień Babci i Dziadka -

Dzień Babci i Dziadka - to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali program artystyczny, aby podziękować im za dobro i wyrazić swoją miłość. Dzieci recytowały wiersze, pięknie tańczyły, grały na fletach i śpiewały piosenki, a rodzice zadbali o słodki poczęstunek dla wspaniałych gości. Występ małych aktorów wprawił wszystkich w radosny nastrój. Wnuczęta zostały nagrodzone gromkimi brawami, po czym udały się do swoich bliskich z życzeniami i upominkami. Dziękujemy wszystkim babciom i dziadkom za bezgraniczną miłość, dobroć i życzymy im dużo zdrowia oraz długich lat życia.

Choinka szkolna -

Dzień 9 stycznia był w naszej szkole dniem wyjątkowym, bowiem w tym dniu odbyła się w godzinach popołudniowych choinka szkolna. O godzinie 17 udekorowana sala gimnastyczna wypełniła się fanami tańca i dobrej zabawy. Za stronę muzyczną odpowiedzialny był DJ

Dyrektor szkoły oraz Rada Pedagogiczna serdecznie dziękują wszystkim rodzicom za pomoc w przygotowaniach i organizacji choinki.

Jasełka -

W czwartek 19 grudnia o godzinie 12 w naszej szkole odbyły się Jasełka, które wprowadziły nas w rodzinną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci miały okazję do zaprezentowania swoich zdolności artystycznych - aktorskich i muzycznych. W pięknej scenografii i specjalnie przygotowanych kostiumach, uczniowie po raz kolejny opowiedzieli historię narodzin Jezusa. Na scenie obowiązkowo pojawiły się osoby, które znamy ze scen biblijnych: Maryja, Józef, Trzej Królowie, pasterze i inne postacie towarzyszące narodzinom dzieciątka. Przedstawienie uświetnił występ szkolnego chóru. Było pięknie i wzruszająco...

"Bezpieczni na drodze" -

„Bezpieczni na drodze” - 16 grudnia 2019 r. dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie kl. I – III podczas spotkania z policjantem zapoznali się z zasadami ruchu drogowego dotyczacymi pieszych. Wszyscy otrzymali kamizelki odblaskowe ufundowane przez Pana Tomasza Bobera. Dziękujemy dzielnicowemu za przypomnienie zasad właściwego poruszania się po drodze oraz Panu Boberowi za kamizelki dzięki którym będziemy widoczni na drodze podczas spacerów.

Wyjazd do teatru -

Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zimnie składa serdeczne podziękowanie Łaszczowieckiemu Stowarzyszeniu Oświatowemu za udzielenie wsparcia finansowego na wyjazd uczniów do Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie na sztukę pt.: "Sposób na Alcybiadesa". Środki te pochodzą z 1% przeznaczonego na w/w stowarzyszenie.

Mikołajki -

Dzień 6 grudnia jest szczególnym dniem dla najmłodszych członków społeczności szkolnej. W tym dniu zgodnie z tradycją do szkoły zawitał święty Mikołaj. Jak zwykle nie zawiódł swoich małych przyjaciół i zjawił się z workiem pełnym prezentów. Dzieciakom dopisywały świetne humory i panował szczególny klimat. Spotkanie z Mikołajem sprawiło uczniom wiele radości i dostarczyło sporo wrażeń. Święty Mikołaj w podzięce otrzymał piosenki, uśmiechy i życzenia Wesołych Świąt.

Konkurs "Zauroczeni Lubelszczyzną" -

Uczniowie naszej szkoły brali udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Zauroczeni Lubelszczyzną". Uczennica klasy VI Jagoda Taranowicz otrzymała wyróżnienie w tym konkursie. Prace były wykonywane pod kierunkiem p. Jolanty Jędrusiny.

Konkurs SKO -

28 października 2019 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny "Skarbonka" zorganizowany przez opiekuna SKO. Spośród złożonych prac zostały wybrane i nagrodzone I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej.

Akcja "Szkoła pamięta" -

"Szkoła pamięta" - pod takim hasłem uczestniczyliśmy w akcji zbierania zniczy. Akcję prowadziło MEN. W ramach działań przeprowadziliśmy zbiórkę zniczy. Uporządkowaliśmy mogiłę ofiar II wojny światowej na Kol. Łaszczów, złożyliśmy wiązanki, zapaliliśmy znicze. Zgłębiliśmy również historię dotyczącą ofiar z mogiły w lesie w Posadowie, pozostawiając tam światełko patriotyzmu. Na cmentarzu łaszczowieckim oddaliśmy hołd poległym żołnierzom i zapaliliśmy znicze.

Ślubowanie pierwszych klas -

24 października 2019 r. odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością pani burmistrz A. Pietrasz i pani prezes banku D. Fedziuryna. Część artystyczną przedstawiono w formie inscenizacji, w której "duszki szkolne" powitały dzieci, a "przedstawiciele ministerstwa" zadawali pytania na temat wiedzy uczniów z poszczególnych edukacji. Uczniowie w formie wierszy i piosenek zaprezentowali swoje wiadomości. Po części artystycznej nastąpiło pasowanie na uczniów i wręczenie przez panią dyrektor pamiątkowych dyplomów i rozetek. Uczniowie otrzymali również upominki od pani burmistrz i pani prezes banku, rodziców oraz uczniów klasy II. Po uroczystości uczniowie spotkali się w klasie na przygotowanym przez rodziców słodkim poczęstunku.

Piknik Rodzinny w Łaszczowie -

W dniu 15 września 2019 r. uczennica naszej szkoły Maria Lis zaprezentowała trzy piosenki z repertuaru muzyki ludowej podczas Pikniku Rodzinnego zorganizowanego w ramach realizacji projektu "Łączymy potencjał - współpraca międzypokoleniowa II". Marysia - uczennica klasy VI zaśpiewała przy akompaniamencie Pani Marzeny Kłyż utwory: "Czerwone jabłuszko", "W moim ogródeczku", "Lipka Zielona".

Pokazy z fizyki -

13 września 2019 r. grupa uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w 60 pokazach z fizyki, które odbyły się na UMCS w Lublinie. Program dotyczył: ruchu obrotowego, prądu elektrycznego, ciepła i rezonansu. Pokazy były bardzo ciekawe, a nawet z nutką humoru.

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sejmie i Unii Lubelskiej -

W nagrodę za uczestnictwo w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Sejmie i Unii Lubelskiej uczeń naszej szkoły miał możliwość uczestniczenia w wycieczce do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. W gmachu Sejmu Pan Poseł Tomasz Zieliński jako organizator konkursu i wycieczki przywitał przybyłych uczniów z powiatu tomaszowskiego. Wycieczka była żywą lekcją historii i wiedzy o społeczeństwie.

Akcja Narodowego Czytania -

W dniu 8 września 2019 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Akcji Narodowego Czytania, która odbyła się w Gminnej Bibliotece w Łaszczowie. Piękne czytanie "Katarynki" zaprezentowali: Maria Lis, Patrycja Pietrasz, Zuzanna Holli, Jagoda Taranowicz, Agnieszka Koprowska, Dominika Pietrasz, Łukasz Kinczkowski, Kamil Krawiec.

Pożegnanie VIII klasy -

"Zaufaj swoim skrzydłom" - pod takim hasłem 13 czerwca 2019 r. uroczyście żegnaliśmy uczniów klasy VIII. Towarzyszyli rodzice, nauczyciele i uczniowie klasy VII. Przedstawiony program artystyczny był podsumowaniem ich kilkuletniego pobytu w szkole. Absolwenci już niedługo zostaną przyjęci do nowych szkół. Życzymy im, żeby marzenia o wybranej drodze życia się spełniły.

Biwak -

W dniach 6-7 czerwca 2019 r. uczniowie klas starszych naszej szkoły przebywali na biwaku w Ośrodku Wypoczynkowym Roztoczanka w Suścu. Młodzież miała okazję zwiedzić Muzeum Pożarnictwa, Rezerwat Szumy, była przejażdżka bryczkami, grill oraz niezapomniane zabawy na terenie Ośrodka. Wszyscy wrócili zmęczeni, ale zadowoleni. Pozostaną na pewno miłe wspomnienia i zdjęcia.

Wycieczka do Lublina -

W dniu 5 czerwca grupa osób biorąca udział w projekcie "Edukacja kluczem rozwoju" uczestniczyła w wycieczce do Lublina. Uczniowie odwiedzili Wydział chemii UMCS w Lublinie. To tutaj brali aktywny udział w pokazach chemicznych przeprowadzonych pod opieką pracowników uczelni. W drugiej części wycieczki odwiedzili Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie zajęcia warsztatowe odbyły się na ekspozycji miasteczkowego zakładu fryzjerskiego, a tematem spotkania było "rzecz o przedwojennej urodzie i higienie". Młodzi przyrodnicy na zakończenie wyjazdu zwiedzili również Ogród Botaniczny w Lublinie.

Jaś i Małgosia -

29 maja odbyła się wycieczka do Zamościa. Po dwugodzinnej świetnej zabawie połączonej z malowaniem włosów, tańcami i słodkim poczęstunku w Krainie Zabaw "Jaś i Małgosia" pojechaliśmy na Starówkę. Po zwiedzeniu zamojskiego rynku mieliśmy czas aby kupić pamiątki. Zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy do Zimna.

Akademia 3 Maja -

Wiwat Maj, 3 Maj. W tym roku uczniowie naszej szkoły dwukrotnie uczcili wierszem i piosenką Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dnia 30 kwietnia 2019 r. odbyła się uroczysta akademia w szkole, a 3 maja uroczystość miała miejsce w kościele parafialnym w Łaszczowie.

Dokumenty rekrutacyjne do projektu "EDUKACJA KLUCZEM DO ROZWOJU"

Dzień Samorządności -

21 marca to jak co roku w naszej szkole "Dzień Samorządności". W tym pierwszym wiosennym dniu zajęcia lekcyjne prowadzone są przez uczniów - członków Samorządu Uczniowskiego. Młodzież znakomicie wywiązała się z powierzonego im zadania. Nowi "nauczyciele" przygotowali ciekawe lekcje, co sprawiało frajdę nie tylko prowadzącym, ale także pozostałym uczniom. Po skończonych zajęciach spalona została marzanna i w ten sposób pożegnaliśmy na dobre zimę.

Karnawałowy bal przebierańców -

W dniu 28 lutego 2019 r. w naszej szkole po raz kolejny odbył się karnawałowy bal przebierańców. Wszyscy zadbali o ciekawe stroje: były maski, rekwizyty, a przede wszystkim uśmiechnięte twarze. Podczas balu wszystkie klasy zaprezentowały dowolny, przygotowany wcześniej układ taneczny.

Z racji, że był to również "tłusty czwartek" nie zabrakło pączka dla każdego ucznia.

Na zakończenie zabawy rozdane zostały kartki walentynkowe, które rozbawiły i sprawiły wiele przyjemności wszystkim obdarowanym.

Warsztaty profilaktyczne -

Dnia 27 II 2019 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dla klas V-VIII "Cyberprzemoc i inne medialne zagrożenia - ZUI - nie daj się wciągnąć". Natomiast dla uczniów klas I-IV warsztaty rozwojowe "Lawina emocji - czyli co nam w duszy gra"

Choinka -

Dzień 7 lutego 2019 r. był w naszej szkole dniem wyjątkowym, bowiem w tym dniu odbyła się zabawa choinkowa. O godz. 16:00 udekorowana sala gimnastyczna wypełniła się fanami tańca i dobrej zabawy. Za stronę muzyczną odpowiedzialny był DJ. Dzieci i rodziców nie trzeba było do zabawy specjalnie namawiać. To był piękny wieczór dla wszystkich. Dzięki niemu wiemy jak ważne są tego typu uroczystości dla całej społeczności. Choinka szkolna to uroczystość łącząca pokolenia i nikt nie wyobraża sobie, aby zabrakło jej w kalendarzu szkolnym.

Dyrektor szkoły oraz Rada Pedagogiczna serdecznie dziękują rodzicom za pomoc w przygotowaniach i organizacji choinki.

Dobrze was widzieć! Bądźcie bezpieczni na drodze -

Uczniowie klas IV-VIII w ramach działań profilaktycznych dla poprawy bezpieczeństwa zostali zapoznani z zagrożeniami występującymi w okresie zimy w okolicach naszej miejscowości oraz zasadami postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Dzięki akcji "Dobrze was widzieć! Bądźcie bezpieczni na drodze" współfinansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości uczniowie otrzymali kamizelki odblaskowe oraz zakładki "7 odblaskowych rad drogowych".

Musical -

30 stycznia 2019 r. uczniowie naszej szkoły obejrzeli musical profilaktyczny o akceptacji i tolerancji w wykonaniu aktorów Teatru Muzycznego "Forte" z Wrocławia pt. "Co w trawie piszczy". Przedstawienie odbyło się w Tomaszowskim Domu Kultury. Celem wyjazdu było podniesienie kompetencji kulturowych w zakresie odbioru sztuki poprzez udział w spektaklu oraz uświadomienie dzieciom, że inność każdego z nas, tak naprawdę nie jest wadą.

Dzień Babci i Dziadka -

Tradycją naszej szkoły stały się już coroczne spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tym dniu wnukowie wspólnie ze swoimi paniami przygotowali krótką część artystyczną, na której zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i aktorskie. W wierszykach i piosenkach wyrażali swą wdzięczność, szacunek i miłość, dziękując za opiekę i troskę. Na koniec zaśpiewali tradycyjne 100 lat i wręczyli wykonane własnoręcznie prezenty. W dalszej części uroczystości niecodzienni Goście zostali podjęci słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez Rodziców. Frekwencja jak co roku dopisała. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Był to dzień pełen uśmiechów, wzruszeń i radości.

Dziadkom i babciom życzymy 100 lat i zapraszamy za rok!

VII Wojewódzki Konkurs "Nasz Patron" -

11 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Zemborzycach Tereszyńskich odbyło się rozstrzygnięcie VII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU "NASZ PATRON". Z naszej szkoły zostały wyróżnione prace następujących uczniów: Diana Beńko - kl. VI, Patryk Jaroń i Martyna Pietrasz - kl. II.

Wizyta św. Mikołaja w szkole -

6 grudnia 2018 r. św. Mikołaj nie zapomniał o uczniach naszej szkoły. Ze względu na brak śniegu przybył samochodem. Towarzyszyła mu urocza Pani Mikołajowa. Odwiedzili uczniów we wszystkich klasach. Dzieci były zachwycone nie tylko prezentami, ale również samym spotkaniem i wspólną zabawą z zacnymi gośćmi. Serdecznie dziękujemy św. Mikołajowi i Pani Mikołajowej. Zapraszamy za rok!

Dziękujemy również rodzicom za zaangażowanie i pomoc w organizacji spotkania z Mikołajem.

Gminny Konkurs Plastyczny -

Uczniowie naszej szkoły brali udział w Gminnym Konkursie Plastycznym "100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę" zorganizowanym przez Stowarzyszenie "Feniks" w Łaszczowie. W kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce zajęła Dominika Pietrasz z kl. VI, natomiast Maria Lis i Zuzanna Holli z klasy V otrzymały wyróżnienie. Uczniowie wykonywali prace pod kierunkiem p. Jolanty Jędrusiny.

Akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości -

Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a wraz z nią uroczyste świętowanie na stałe wpisała się w nasz kalendarz uroczystości szkolnych. 9 listopada 2018 r. z okazji przypadającej 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie klas IV-VIII przygotowali uroczystą akademię. Apel rozpoczął się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu narodowego. Ze sceny dobiegały nuty patriotycznych, narodowych i regionalnych pieśni. Recytowano wiersze i przedstawiano scenki historyczne. Akademia ta była dla uczniów wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu.

Konkurs plastyczny SKO -

Na pewno wiecie, że październik jest miesiącem oszczędzania. Zatem opiekun SKO zaprosił wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem "Tort urodzinowy SKO". Polegał on na zaprojektowaniu tortu urodzinowego dla szacownego jubilata. Prace można było wykonać dowolną techniką. Najpopularniejsza okazała się forma przestrzenna. Prace konkursowe oceniane były przez powołaną do tego celu komisję, która brała pod uwagę samodzielność, pomysłowość, estetykę oraz zgodność z tematyką. Spośród złożonych prac zostały wybrane i nagrodzone I, II, III miejsce oraz wyróżnienia - w każdej kategorii wiekowej.

w klasach 0-II:

 1. Byś Oliwier, Jaroń Paweł
 2. Długosz Magdalena, Jaroń Patryk
 3. Wojnarski Paweł, Wojnarska Weronika

Wyróżnienia: Jaroń Dawid, Pietrasz Martyna, Pilhun Emilia

w klasach IV-VIII:

 1. Hutko Zuzanna
 2. Ozdoba Klaudia, Ozdoba Wiktoria
 3. Wiechnik Maciej, Pietrasz Piotr

Ślubowanie pierwszych klas -

26 października 2018 r. odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Na uroczystość zaproszono panią dyrektor, nauczycieli, rodziców oraz uczniów klasy 0 i II. Pod kierunkiem wychowawcy Agaty Trześniowskiej przygotowali inscenizację "Wróżki dzieciom", w której uczennice klas starszych odgrywały role: Dobra Wróżka z pomocnikami oraz Zła Wróżka. Dobra Wróżka wręczyła dzieciom dary: przyjaźni, uśmiechu, życzliwości, pracowitości, ostrożności. Zła Wróżka, która nie otrzymała zaproszenia na ślubowanie, postanowiła zamienić dzieci w żółtodzioby i odwołać ślubowanie. Na prośbę dzieci i Dobrej Wróżki dzieci otrzymały szansę, aby przeprosić i przekonać Złą Wróżkę do odwołania czaru. Recytacją wierszy i piosenkami dzieci zaprezentowały swoją wiedzę w krainach: języka polskiego, muzyki, matematyki, ruchu drogowego, języka angielskiego, właściwego zachowania się w szkole i klasie oraz moja ojczyzna i patron szkoły. W nagrodę Zła Wróżka odwołała czary i wręczyła dzieciom nagrody: sowę - symbol mądrości, pszczołę - pracowitości, klucz wiolinowy - muzyki, serce - przyjaźni. Następnie odbyła się główna część uroczystości czyli ślubowanie. Dzieci otrzymały dyplomy, rozetki, zeszyty i długopisy z napisem "Moja Niepodległa" oraz upominki od uczniów klasy II i życzenia przekazane od przewodniczącego Samorządu Szkolnego. Po uroczystości odbył się poczęstunek przygotowany przez rodziców.

"Wołyńskie światełko pamięci" -

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do akcji "Wołyńskie światełko pamięci". Przekazane znicze będą symbolem pamięci Polaków, których groby znajdują się na ukraińskich cmentarzach.

"Spotkanie z policjantkami" -

W dniu 18 października 2018 r. w naszej szkole odbylo się spotkanie z policjantkami z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lub. Panie opowiedziały dzieciom o zagrożeniach, jakie czyhają na nie we współczesnym świecie. Uczniowie mogli dowiedzieć się o zmianach w przepisach ruchu drogowego oraz innych problemach dotykających młodych ludzi.

Konkurs recytatorski "Ojczyzna moja wolna, wolna" -

W dniu 16 października 2018 r. odbył się zorganizowany przez szkolną bibliotekę pod kierunkiem Agaty Trześniowskiej szkolny konkurs recytatorski pod hasłem "Ojczyzna moja wolna, wolna". Uczniowie w czterech kategoriach wiekowych: oddział przedszkolny, klasy I-II, IV-VI, VII-VIII recytowali wiersze o tematyce patriotycznej. Do gminnego konkursu recytatorskiego zostali zakwalifikowani: Lena Pietrasz - kl. 0, Gabriela Krawiec - kl. II, Maria Lis i Patrycja Pietrasz - kl. V. W gminnym konkursie I miejsce zajęła Lena Pietrasz w kategorii przedskole.

"Wyjazd do Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lub." -

Dnia 11 października uczniowie klas I, II, IV, V uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych w Miejskiej Bibliotece w Tomaszowie Lub. pod tytułem "Niepodległa". Zwiedzili również Muzeum Regionalne. Tematem wystawy była kultura materialna i duchowa regionu.

Wyjazd do Krainy Zabaw "Jaś i Małgosia" -

W dniu 27 września 2018 r. zorganizowano wyjazd do Krainy Zabaw "Jaś i Małgosia" w Zamościu. Nasi najmłodsi uczniowie mieli okazję do wspaniałej zabawy, wspinania, harców, a przy okazji mogli rozwijać koordynację ruchową, wzmacniać mięśnie i stawy, pokonywać lęki.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego -

W dniu 24 września 2018 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Najwięcej głosów uzyskał Kacper Knap i tym samym został przewodniczącym szkoły. Jego zastępcą jest Dominika Pietrasz. Skarbnikiem Jakub Bober, sekretarzem Jakub Witkowski. Członkowie: Karol Konopa, Dawid Noga. Radzie Samorządu Uczniowskiego życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności szkolnej.

Wycieczka do Portu Lotniczego w Świdniku -

W dniu 6 września uczniowie klas VI-VIII byli na wycieczce w Porcie Lotniczym w Świdniku. Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć elementy infrastruktury portu lotniczego w strefie ogólnodostępnej i zastrzeżonej. Zapoznali się z pracą lotniska i elementami "ścieżki pasażera" wraz z przejściem przez kontrolę bezpieczeństwa. Zwiedzili bazę Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej jak i Bazę Techniczno-Garażową. Obserwowali również start i lądowanie samolotu.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 -

3 września 2018 roku o godzinie 8:30 kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Łaszczowie wypełnił się uczniami, rodzicami i nauczycielami. Cała społeczność szkolna rozpoczęła nowy rok szkolny Mszą Świętą.

Druga część uroczystości odbyła się w szkole w sali gimnastycznej. Wszystkich powitała pani dyrektor, która skierowała do uczniów słowa zachęty do całorocznej pracy. Życzyła wszystkim wielu sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym.

Kolejnym punktem pierwszego dnia było spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach. Nauczyciele przekazali najważniejsze informacje organizacyjne. Następnie uczniowie odjechali do domów.

Akademia z okazji Dnia Matki -

25 maja Dzień Matki w naszej szkole obchodzony był jak zwykle bardzo uroczyście. Apel z tej okazji przygotowali uczniowie z klas 0-III pod kierunkiem p. Jolanty Jędrusiny i p. Czesławy Wiśniewskiej

Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki, tańczyli, odgrywali scenki. Przygotowany program artystyczny wywołał u wszystkich mam promienne uśmiechy, a czasem łezkę wzruszenia. Akademia przebiegała w bardzo rodzinnej i miłej atmosferze.

Konkurs "Zapobiegamy Pożarom" -

Uczennica klasy III Aleksandra Waliwender została wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. "Zapobiegamy Pożarom"

Makulatura na studnie -

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej "Makulatura na studnie". Oddając makulaturę mogli wesprzeć mieszkańców Afryki w uzyskaniu dostępu do czystej wody. Z uzyskanych pieniędzy zostanie wybudowana studnia głębinowa, która może uratować życie lub zmienić byt wielu ludzi.

Bal karnawałowy -

We wtorek 13.02.2018 r. odbył się tak długo oczekiwany przez uczniów bal karnawałowy. W tym dniu sala gimnastyczna zamieniła się w zaczarowaną krainę pełną księżniczek, wróżek, czarodziejów, duchów, kowbojów, różnych zwierząt i innych postaci z bajek i kreskówek. Przy dźwiękach skocznej muzyki dzieci mogły pobawić się ze szkolnymi kompanami, a także z nauczycielami. Dzieci bawiły się świetnie, chętnie też uczestniczyły w różnych konkursach.

Zabawa choinkowa -

25 stycznia 2018 r. dzieci z naszej szkoły uczestniczyły w zabawie choinkowej. Pięknie udekorowana sala od godziny 17:00 rozbrzmiewała muzyką. Oprócz tańców można było wziąć udział w różnych konkursach. Po wyczerpującej zabawie każda klasa krzepiła się pysznymi kanapkami i ciastami, o które zatroszczyła się Rada Rodziców. Zabawa zakończyła się o godzinie 21:00.

Dzień Babci i Dziadka -

Na ten dzień dzieci z klas 0-III zaprosiły do szkoły swoje ukochane babcie i dziadków. Dzieci pod kierunkiem p. Agaty Trześniowskiej i p. Romualdy Kaczkowskiej przygotowały dla nich krótki program artystyczny, recytowały wiersze, śpiewały piosenki, a także zaprezentowały układ taneczny. Uczniowie wręczyli swoim ukochanym babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane upominki i laurki. Po oficjalnej części goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Jasełka -

21 grudnia w sali gimnastycznej zebrali się zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Piękna dekoracja wprowadziła wszystkich w świąteczny nastrój. O dobrą zabawę zadbali aktorzy z klas 0-I-III. Wszyscy mogli przeżyć po raz kolejny historię Marii i Józefa szukających schronienia. Całość przedstawienia przeplatana była kolędami i pastorałkami. Po wystepie głos zabrała pani dyrektor, która złożyła wszystkim świąteczne życznia. Następnie cała społeczność szkolna połamała się opłatkiem.

Przegląd kolęd i pastorałek -

20 grudnia uczniowie naszej szkoły z klas 0-I brali udział w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Impreza miała na celu integrację dzieci i kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Każda szkoła mogła zaprezentować dwa utwory. Na zakończenie wszyscy otrzymali dyplomy i słodkości.

Mikołajki -

Jak co roku uczniowie wyczekiwali starszego, siwego, niezwykłego gościa - Świętego Mikołaja. Ten zjawił się w szkole około godziny 10. Swoje pierwsze kroki skierował do najmłodszych dzieci z oddziału przedszkolnego. Najważniejsze jednak były wielkie worki prezentów. Mikołaj pozował do zdjęć, rozmawiał z dziećmi, a na koniec obiecał, że wróci już za rok.

Andrzejki -

Tuż przed nadchodzącym adwentem Andrzejki to chwila do wróżb i zabaw. Z tej okazji w czwartek 29 listopada w naszej szkole odbyła się dyskoteka andrzejkowa. Uczniowie z klas 0-VII wraz z nauczycielami przygotowali na ten dzień wiele niespodzianek i atrakcji. Katalog wróżb był obszerny i bogaty. Nie obeszło się bez tradycyjnego lania wosku przez dziurkę od klucza i interpretacji woskowych figur. Dopełnieniem tego dnia była zabawa przy świetnej muzyce i słodki poczęstunek w klasach.

Ślubowanie klasy I -

W dniu 20 października 2017r. w naszej szkole odbyło się ślubowanie i pasowanie uczniów klasy I. Uroczystość ta miała miejsce na sali gimnastycznej, która przybrała odświętny wygląd. Mali bohaterowie dnia w galowych strojach uczniowskich oraz w granatowych czapkach żaków pod kierunkiem Pani Cz. Wiśniewskiej i R. Kaczkowskiej zaprezentowali ciekawy program artystyczny.

Pierwszaki popisały się piękną recytacją i śpiewem, wykazały się różnymi umiejętnościami i pomyślnie zdały swój pierwszy egzamin wobec swoich rodziców i całej szkolnej społeczności. Występ ten dowiódł gotowości podjęcia wyzwania, jakim jest bycie uczniem. Zaś gromkie brawa były dowodem, że wszystkim się podobał. Następnie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, przyrzekając sumiennie wykonywać swoje obowiązki oraz dbać o dobre imię szkoły.

W tym dniu swoje ślubowanie złożyli również rodzice pierwszoklasistów, przyrzekając, że zawsze będą wspierać swoje pociechy w chwilach trudnych i pamiętać, że każdy może popełniać błędy. Po tej doniosłej chwili Pani Dyrektor, magicznym ołówkiem, dokonała pasowania. Na pamiątkę tego wydarzenia każde z dzieci otrzymało dyplom, kuferek obfitości od rodziców, upominki od nauczycieli i kolegów z kl. III. Imprezę uświetniono poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Wszystkim pierwszoklasistom składamy serdeczne życzenia pomyślności i satysfakcji w zdobywaniu wiedzy.

Wyjazd na kręgle -

W dniu 19 października 2017 r. uczniowie klas V-VII wyjechali na kręgielnię do Hotelu Antoni w Tomaszowie Lubelskim. Młodzież mogła również zagrać w bilard, piłkarzyki lub darta.

Wyjazd odbył się dzięki wsparciu finansowemu Łaszczowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego, które z 1% ofiarowanego na naszą szkołę przez podatników przekazało nam 1369zł.

Rozdanie stypendiów -

Dnia 12 października w GOK-u w Łaszczowie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystości rozdania stypendiów naukowych. Życzenia i nagrodę pieniężną za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017 z rąk Burmistrza Łaszczowa otrzymali: Jakub Bober, Łukasz Kinczkowski, Kamil Krawiec, Dominika Pietrasz, Oliwia Pietrasz.

Wyjazd do teatru -

W dniu 10 października 2017r. uczniowie klasy V i VI obejrzeli spektakl teatralny pt. "Ten obcy" wystawiony w Tomaszowskim Domu Kultury przez aktorów Teatru Kameralnego z Lublina. Młodzi widzowie mogli podziwiać znakomtą grę aktorską i przypomnieć sobie losy bohaterów słynnej powieści Ireny Jurgielewiczowej.

Święto patrona szkoły -

"Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i Ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą"

Dzień 30 września jest szczególnym dniem dla naszej szkoły, bo wspominamy patrona ks. Jana Twardowskiego. W piątek od samego poranka, wszyscy galowo ubrani i uśmiechnięci zebrali się na uroczystym apelu. Uczniowie pod kierunkiem p. Marzeny Dziuby i p. Jolanty Jędrusiny przygotowali krótką prezentację związaną z życiem i twórczością naszego patrona. Była to niezwykła postać, człowiek wielu talentów: kapłan z p-o-wo-łania, z zamiłowania polonista i przyrodnik.

Przegląd Piosenki Turystycznej -

W dniu 17 maja 2017 r. w naszej szkole odbył się Przegląd Piosenki Turystycznej. Każdy kto lubi śpiew i dobrą zabawę mógł zaśpiewać piosenkę o tematyce turystycznej. W Przeglądzie wystąpili wokaliści z naszej szkoły, a także uczniowie z innych szkół z terenu gminy.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny -

W dniu 15.05.2017 r. odbył się I etap szkolnego konkursu dla przedszkola i klas I-III pt. "Papież Franciszek w oczach dzieci". Wybrane prace: Julia Piwko - kl. II, Zuzanna Hutko - kl. II.

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych -

Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy - Galileo:
 • Jakub Bober kl. V - laureat
 • Dominika Pietrasz kl.IV - laureat
 • Łukasz Kińczkowski kl. IV - laureat
VI Gminny Konkurs Matematyczny:
 • Jakub Bober kl. V - II miejsce
 • Kamil Krawiec kl. V - III miejsce
III edycja Ogólnopolskiego Konkursu z języka angielskiego "Memory Master":
 • Kamil Krawiec kl. V - laureat II stopnia
 • Oliwia Pietrasz kl. IV - laureat II stopnia
 • Jakub Bober kl. V - laureat III stopnia
 • Dominika Pietrasz kl. IV - laureat III stopnia

Akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja -

W dniu 28.04.2017 r. uczniowie naszej szkoły zaprezentowali rodzicom, uczniom i nauczycielom akademię z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Były piękne wiersze, komentarze historyczne oraz piosenki patriotyczne związane z powyższym wydarzeniem. Uroczystość została przygotowana pod kierunkiem p. Urszuli Chodurskiej oraz p. Marzeny Kłyż.

Konkurs plastyczny "Czyste powietrze wokół nas" -

Szkolny konkurs plastyczny zorganizowany był w ramach realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas". Celem programu było wykształcenie u dzieci umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu, zwiększenie wrażliwości na szkodliwość dymu tytoniowego. Komisja przyznała następujące nagrody:

 1. Gabriela Krawiec, Paweł Jaroń
 2. Emilia Pilhun, Krzysztof Borek
 3. Roksana Kurczyńska, Dawid Torba

Wyróżnienia: Weronika Wojnarska, Julia Taranowicz, Karol Kinczkowski, Brajan Piróg, Patryk Jaroń, Wiktoria Pietrasz

Edukacyjne Warsztaty Przyrodnicze -

27.02.2017 r. w naszej szkole odbyły się Edukacyjne Warsztaty Przyrodnicze, które przeprowadziła firma Format. Poznaliśmy Timona - surykatkę szarą. Mogliśmy się z nim pobawić, a na zakończenie zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Bal karnawałowy -

Do bardzo ważnych tradycji karnawałowych należą zabawy i bale. W czwartek 16 lutego w naszej szkole odbył się Bal Przebierańców, w którym uczestniczyli uczniowie oddziału przedszkolnego. Pomysłowość dzieci i rodziców w przygotowaniu strojów okazała się ogromna. Uczniowie przybyli w pięknych i pomysłowych kostiumach, wcielając się w różne postacie. Twarze niektórych dzieci ukryte były pod maskami. Wspólna zabawa dostarczyła im wiele zabawy i radości. Po wyczerpującej zabawie wszyscy usiedli do słodkiego poczęstunku.

Walentynki -

Walentynki to święto zaprzyjaźnionych i zakochanych. To interesuący sposób na wzmocnienie przyjaźni i rozgrzanie serc w czasie mroźnej zimy. Tego dnia ludzie wysyłają do bliskich "walentynkę". Samorząd Uczniowski, jak co roku, zorganizował pocztę walentynkową. Na korytarzu zostało ustawione pudełko, do którego uczniowie wrzucali serduszka i kartki, wyrażając swoje sympatie. Następnie rozdali wszystkim adresatom. Z okazji tego święta również zorganizowany był konkurs "Najpiękniejsze serce z byle czego". Po burzliwych obradach komisji przyznano:

 1. Borek Krzysztof - kl. 0, Krawiec Gabriela - kl. 0
 2. Dzida Mateusz - kl. IV, Karwański Dawid - kl. III
 3. Pilhun Emilia - kl. 0, Pietrasz Dominika - kl. IV

Wyróżnienia: Jaroń Patryk - kl. 0, Holli Zuzanna - kl. III, Hutko Zuzanna - kl. II, Kinczkowski Łukasz - kl. IV.

Wszystkim gratulujemy i życzymy dużo, dużo miłości.

Zabawa choinkowa -

Po ciężkiej pracy w pierwszym semestrze nauki nasi uczniowie zasłużyli na odpoczynek oraz dobrą rozrywkę w postaci zabawy choinkowej. Sala gimnastyczna wyglądała inaczej niż na co dzień, zamieniła się w prawdziwą salę balową. Udekorowana białymi balonami, serpentynami, gwiazdkami zachęcała do szampańskiej zabawy. O oprawę muzyczną zadbał zespół "ART". Tego dnia dzieciom towarzyszyło wiele emocji i wrażeń. Wszyscy uśmiechnięci, w świetnych nastrojach tańczyli i szaleli na parkiecie. Humor dopisywał zarówno dzieciom, wychowawcom jak i rodzicom. Uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności taneczne. Były korowody, kółeczka, tańce w parach i konkursy. Po wyczerpujących tańcach udawali się do swoich sal lekcyjnych, gdzie przygotowany był pyszny słodki poczęstunek.

Wszystkim rodzicom gorąco dziękujemy za zorganizowanie tej zabawy!

Memory Master -

Mamy wyniki ogólnopolskiego konkursu z języka angielskiego MEMORY MASTER!

 • Kamil Krawiec - 97 pkt. laureat II stopnia
 • Oliwia Pietrasz - 97 pkt. laureat II stopnia
 • Jakub Bober - 94 pkt. laureat III stopnia
 • Dominika Pietrasz - 93 pkt. laureat III stopnia
 • Iwona Rak - 88 pkt. wyróżnienie

Dzień Babci i Dziadka -

W czwartek 12 stycznia w naszej szkole odbyła się wspaniała uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na wstępie pani dyrektor przywitała wszystkich gości i złożyła życzenia. Akademię przygotowali uczniowie klas młodszych wraz ze swoimi wychowawcami. Oprócz montażu słowno-muzycznego uczniowie przygotowali pokazy taneczne. Dziadkowie otrzymali również liczne podarunki, które własnoręcznie przygotowały wnuczęta pod czujnym okiem swoich pań. Dla zaproszonych gości przygotowano również słodki poczęstunek. Akademia była okazją do wyrażenia przez wnuki swojej wdzięczności i miłości. Był to wyjątkowy i niepowtarzalny dzień. Wszystkim Dziadkom życzymy cudownych chwil i zapraszamy za rok!

Szkole pomagamy i świat oczyszczamy -

Nasza szkoła brała udział w akcji ekologicznej "Szkole pomagamy i świat oczyszczamy". Wspólnie udało nam się zebrać 965 kg elektroodpadów - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Od firmy odbierającej odpady otrzymaliśmy bon do wykorzystania na nagrody rzeczowe. Uczniowie, którzy szczególnie zaangażowali się w zbiórkę otrzymali dyplomy i ekoupominki - notesy, długopisy wykonane z surowców wtórnych.

Kolędnicy misyjni -

6 stycznia 2017 w Misyjny Dzień Dzieci, który świętowany jest w uroczystość Objawienia Pańskiego grupa kolędników została przyjęta przez wspólnotę Kościoła Parafialnego w Łaszczowie. Uczniowie z naszej szkoły przygotowali oprawę liturgiczną oraz inscenizację misyjną. Głównym przesłaniem tegorocznego Misyjnego Dnia Dzieci były słowa papieża Franciszka "Idziemy i głosimy Boga, który nas kocha".

Miłą niespodzianką i zaskoczeniem był dla nas Orszak Trzech Króli, który w mieście Łaszczów odbył się po raz pierwszy.

"Dzieci - Dzieciom z Misji" -

Uczniowie naszej szkoły przygotowali "gałązki misyjne", które były rozprowadzane w ramach akcji charytatywnej "Dzieci - Dzieciom z Misji". Akcja charytatywna odbyła się przy współpracy parafii.

Serdecznie dziękujemy ministrantom za pomoc w rozprowadzaniu "gałązek misyjnych" i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyłączyli sie do tej akcji.

Gminny konkurs "Ozdoba świąteczna" -

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Łaszczowie zorganizowali konkurs plastyczny "Ozdoba świąteczna". Przedmiotem konkursu było wykonanie ozdoby dowolną techniką. Oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność, estetyka i samodzielność wykonania pracy. Nagrodzone prace zostaną przekazane na konkurs powiatowy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lub.

Konkurs recytatorski -

Dnia 12 grudnia 2016 r. w przedszkolu w Łaszczowie odbył się gminny konkurs recytatorski dla oddziałów przedszkolnych "Wigilijne spotkanie z poezją". Naszą szkołę reprezentowało pięcioro uczniów przygotowanych przez p. Czesławę Wiśniewską: Jaroń Patryk, Krawiec Gabriela, Piróg Brajan, Taranowicz Julia, Wilk Konrad. Konkurs miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego o tematyce Bożonarodzeniowej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Uczennica Julia Taranowicz zajęła drugie miejsce.

Wizyta w Obserwatorium Astronomicznym w Trzeszczanach -

W dniu 09.12.2016 r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość obserwacji nieba. W obserwatorium znajdują się dwa teleskopy: tradycyjny do obserwacji nocnych i słoneczny umożliwiający obserwację w dzień. Obejrzeliśmy również film w technologii 3D. Na koniec każdy mógł skorzystać z konsoli z systemem kinect, umożliwiającej zabawy i gry dydaktyczne, np. naukę tańca. Przyszli konstruktorzy mogli z klocków lego złożyć, a następnie zaprogramować robota.

Wycieczka do "Farmy Iluzji i Św. Mikołaja" w Trojanowie -

Zwiedzanie "Farmy Iluzji i Św. Mikołaja" odbyło się pod opieką elfów - przewodników. Program obejmował:

 • Wizytę w Gabinecie św. Mikołaja i w Świątecznej Fabryce Elfów.
 • Piec Złych Uczynków, w którym dzieci spaliły symbolicznie w kominku zapisane na kartce złe postępki.
 • Klubik Filmowy, a w nim projekcja zimowego, krótkometrażowego filmu dla dzieci.
 • Wizytę w Opuszczonej Kopalni, w której dzieci wspólnie z elfem rozwiązały jej niezwykłą tajemnicę.
 • Spacer Lustrzanym Labiryntem oraz wizytę w tajemniczym pokoju Amesa.
 • Zwiedzanie Latającej Chaty Tajemnic oraz Tunelu Zapomnienia.
 • Spacer korytarzem Bajkowego Pałacu Cieni, gdzie dzieci zobaczyły dioramy z popularnych bajek i odbiły swój cień na ścianie.
 • Przejażdżkę kolejką w hali namiotowej wśród tematycznych dekoracji w rytm świątecznych hitów.

Konkurs plastyczny "Zakładka do książki" -

Dnia 1 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto zorganizowany przez p. Agatę Trześniowską konkurs plastyczny "Zakładka do książki". Konkurs skierowany był do uczniów klas 0, II, III. Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

 1. Hutko Zuzanna - kl. II
 2. Pietrasz Martyna - kl. 0
 3. Długosz Michał - kl. II

Wyróżnienia: Pilhun Emilia, Wojnarska Weronika, Taranowicz Julia, Długosz Magdalena - kl. 0; Pietrasz Patrycja, Lis Maria - kl. III

Konkurs czytelniczy -

W ramach pracy biblioteki szkolnej 30 listopada 2016 r. p. Agata Trześniowska zorganizowała konkurs czytelniczy pod hasłem "Mistrz pięknego czytania". Konkurs zorganizowano w dwóch kategoriach: klas II-III i IV-VI. Komisja przyznała następujące miejsca:

W klasach II-III

 1. Pietrasz Patrycja - kl. III
 2. Pietrasz Dawid - kl. II
 3. Lis Maria - kl. III

Wyróżnienie: Taranowicz Jagoda - kl. III

W klasach IV-VI

 1. Długosz Patryk - kl. VI
 2. Krawiec Kamil - kl. V
 3. Kinczkowski Łukasz - kl. IV

Wyróżnienie: Bober Jakub - kl. V

Andrzejki -

Przed nadchodzącym adwentem Andrzejki to ostatnia chwila dla wróżb i zabaw. Z tej okazji 24 listopada 2016 r. w naszej szkole odbyła się zabawa andrzejkowa. Ulubiona muzyka sprawiła, że wszyscy bawili się cudownie. Na dyskotece nie zabrakło wróżb przygotowanych przez uczniów i nauczycieli. Cieszyły się one ogromnym powodzeniem. Po skończonych Andrzejkach wszyscy zadowoleni i pełni niezapomnianych wrażeń wrócili do domu.

Konkurs "Bądźcie świadkami miłosierdzia" -

Dnia 17 listopada 2016 r. w Żulicach odbył się dekanalny konkurs wiedzy o papieżu Janie Pawle II pt. "Bądźcie świadkami miłosierdzia". W konkursie uczestniczyło 14 uczniów. Naszą szkołę reprezentowało 2 uczniów z klasy V - Jakub Bober i Kamil Krawiec. Uczeń Jakub Bober zajął 2 miejsce.

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy Łaszczowieckiemu Stowarzyszeniu Oświatowemu za dofinansowanie uczniom naszej szkoły wyjazdu do kina do Zamościa. Informujemy, że uzyskane dofinansowanie pochodzi ze środków przekazanych na Stowarzyszenie w ramach 1% na działalność użyteczności publicznej.

Laureaci z naszej szkoły -

Wśród wyróżniających się uczniów z gminy, dwóch uczniów naszej szkoły otrzymało stypendium burmistrza Łaszczowa Cezarego Girgiela. Uczniowie Ci przez 10 miesięcy będą otrzymywać po 100zł. Są to laureaci ogólnopolskiego konkursu z przyrody i konkursu matematycznego. Uczniowie przygotowywani byli pod kierunkiem p. A. Jamroż i p. M. Dziuby.

 • Jakub Bober - laureat konkursu z przyrody i konkursu z matematyki.
 • Kamil Krawiec - laureat konkursu z przyrody.

"Ania z Zielonego Wzgórza" -

W dniu 05.10.2016 uczniowie naszej szkoły obejrzeli w Tomaszowskim Domu Kultury spektakl pt. "Ania z Zielonego Wzgórza". Mieli okazję podziwiać grę aktorów Teatru Kameralnego w Lublinie oraz poznać losy znanej bohaterki książki.

Święto szkoły -

Dnia 30.09.2016 w naszej szkole odbyła się uroczystość - "Święto szkoły", która była inspirowana "Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania". Uczciliśmy Święto Patrona naszej szkoły ks. Jana Twardowskiego czytając jego utwory. Czytali zaproszeni goście, rodzice, uczniowie, nauczyciele. Wspólnym czytaniem rozpoczęliśmy realizację opracowanego na ten rok szkolny projektu, pod hasłem "Czytam bo lubię", propagującego czytelnictwo wśród dzieci.

Wizyta policjantów w naszej szkole -

W dniu 14.09.2016 do naszej szkoły przybyli funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Tomaszowie Lub. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, dotyczyło "Bezpieczeństwa na drogach". Policjanci przybliżyli uczniom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Przypominali również o korzyści noszenia ubrań i obuwia posiadającego elementy odblaskowe. Podczas pogadanki uczniowie dzielili się swoimi spostrzeżeniami oraz zadawali bardzo dużo pytań.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Dnia 1 września 2016 roku uczniowie rozpoczęli kolejny rok szkolny. Spotkanie ze szkołą poprzedziła uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym w Łaszczowie. Następnie dzieci wraz z rodzicami i nauczycielami udały się do szkoły, gdzie rozpoczął się apel, po którym odbyły się spotkania z wychowawcami.

Szlakiem św. Brata Alberta Chmielowskiego i bł. Siostry Bernardyny Jabłońskiej Werchrata-Pizuny -

Uczniowie naszej szkoły 15.06.2016 r. odwiedzili miejsca związane ze św. Bratem Albertem i bł. Siostrą Bernardyną. Wszyscy uczestniczyli we Mszy Świętej w klasztorze w Pizunach - sprawowanej przez Ks. Proboszcza Krzysztofa Świtę. Doświadczając dotyku łaski świętych mogliśmy ucałować relikwie. Zapoznaliśmy się z życiem i działalnością św. Brata Alberta i bł. Siostry Bernardyny. Zapamiętaliśmy najważniejsze słowa, które były dewizą życia św. Brata Alberta: "Być dobrym jak chleb" i bł. Siostry Bernardyny: "Czyńcie dobrze wszystkim".

Diecezjalny Kongres Misyjny w Zamościu -

Dnia 11 czerwca 2016 r. mali misjonarze PDMD mogli spotkać się razem podczas Diecezjalnego Kongresu Misyjnego Dzieci pod hasłem "Misjonarz to każdy z nas". Naszą szkołę reprezentowała grupa 15 uczniów wraz z opiekunami. Według kontynentalnej Misyjnej Mapy Diecezji, tym razem zostaliśmy przydzieleni do Afryki. Po uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem Pasterza Diecezji Biskupa Mariana Rojka, wszyscy w barwnym korowodzie przeszli na Rynek Wielki. Na scenie odbyły się występy artystyczne, prezentacja grup szkolnych i parafialnych. Były rozgrywki tenisa stołowego, loteria fantowa, gry, konkursy i różne kontynentalne atrakcje. Każdy z uczestników mógł doświadczyć misyjnej podróży przez kontynenty oraz spotkać się z misjonarzami i misjonarkami.

Animacja misyjna prowadzona była przez Salezjański Ośrodek Misyjny, Ojców Białych, Fundację Usłyszeć Afrykę i Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi. Być misjonarzem Jezusa to nasze kongresowe postanowienie. Kto wytrwa w tym postanowieniu? Zobaczymy w przyszłym roku szkolnym...

Konkurs przyrodniczy

Uczniowie klasy IV: Jakub Bober i Kamil Krawiec zostali laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego "Galileo". W konkursie brało udział 1027 uczestników z całej Polski. Nasi uczniowie zajęli ex aeqvo 5 miejsce.

Pielgrzymka uczniów kl. III do Sanktuarium Matki Boskiej Krasnobrodzkiej -

W dniu 24.05.2016 r. dzieci, rodzice i opiekunowie uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przez ks. Stanisława Burdę i ks. Pawła Rapę. Po Mszy Świętej uczestnicy pielgrzymki zwiedzili Klasztor i Parafialne Muzeum Regionalne z Ptaszarnią. Następnie całą grupa udali się do Kaplicy Objawień nad Wodą - miejsca słynącego łaskami. Umocnieni spotkaniem z Panią Krasnobrodzką, gotowi do dalszego pielgrzymowania, wszyscy wyruszyli do Kaplicy Św. Rocha z Montpellier. Pokrzepieni na duszy i ciele, pełni wdzięczności i nadziei pielgrzymi wrócili do swoich domów.

225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczystość z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyła się w naszej szkole w dniu poprzedzającym obchody tych ważnych wydarzeń historycznych. Uczniowie zapoznali się z okolicznościami uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. co pozwoliło zrozumieć nawet najmłodszym, dlaczego pamiętamy o tej rocznicy i czym są dla nas Ojczyzna, Naród, Wolność.

Dzień Brytyjski -

Dnia 28.04.2016 r. w naszej szkole odbył się Dzień Brytyjski "British Day". Uczniowie kl. IV przedstawili krótki "instruktaż" dla kl. 0-VI jak się poruszać i co ciekawego można zobaczyć w tym dziwnym i niesamowitym kraju, zrozumieć ludzi i ich obyczaje. Uczniowie wraz z nauczycielami mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną i 2 krótkie filmiki edukacyjne o Londynie i brytyjskiej szkole w języku angielskim.

"Memory Master" - "Mistrz Pamięci" -

Memory Master logo

Dnia 12.04.2016 r. w naszej szkole odbył się ogólnopolski konkurs języka angielskiego "Memory Master" - "Mistrz Pamięci", w którym udział wzięło 10 uczniów klas IV-VI.

Najwięcej punktów 89 oraz wyróżnienie w tym konkursie zdobył Jakub Bober uczeń klasy IV.

Gminny konkurs plastyczno-językowy "Mój Wielkanocny plakat"

Uczestnicy konkursu przygotowali plakaty związane z tematyką Świąt Wielkanocnych. Zawierały one symbole Wielkanocne z Polski lub Wielkiej Brytanii wraz z podpisami w języku angielskim. Ocenie podlegały walory artystyczne, estetyka, oryginalność wykonanej pracy oraz poprawność językową.

Choinka szkolna -

Dnia 4 lutego był dniem wyjątkowym dla uczniów z naszej szkoły. W tym dniu odbyła się choinka szkolna. Jak co roku program imprezy był bogaty i zróżnicowany. Wszyscy uczestniczyli w zabawie przeplatanej układami tanecznymi zaprezentowanymi przez zespół. Ciekawy program choinki sprawił, że z pewnością na długo zapadnie owe wydarzenie w pamięci wszystkich dzieci.

Spotkanie z dr hab. Markiem Bieleckim -

Pan Marek Bielecki opowiedział uczniom naszej szkoły o przebiegu swojej kariery, zainteresowaniach, pasjach. Dzieci miały możliwość zadawania pytań, a pod koniec spotkania wszyscy razem świetnie się bawili przy akompaniamencie gitary i śpiewie gościa.

Zakrętki dla hospicjum

Od początku roku szkolnego nazbieraliśmy i przekazaliśmy 16 worków zakrętek dla Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach.

"Góra grosza" -

Zbiórka pieniędzy na XVI edycję akcji "Góra grosza"

Konkurs plastyczny "Magia Świąt Bożego Narodzenia"

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs plastyczny pt. "Magia Świąt Bożego Narodzenia". Dnia 7 grudnia 2015r. komisja przyznała następujące miejsca:

Kategoria I - uczniowie kl "0" - kartki świąteczne
 1. Gabriela Krawiec
 2. Patryk Jaroń
 3. Karol Kinczkowski
Kategoria II - uczniowie kl I-III - kartki świąteczne
 1. Piotr Pietrasz - kl.I, Łukasz Kinczkowski - kl. II
 2. Dominika Pietrasz-kl. III, Oliwia Pietrasz-kl. III, Diana Beńko-kl. III
Kategoria III - uczniowie kl. IV-VI - praca plastyczna i stroik
 1. Mateusz Piwko - kl. VI
 2. Natalia Ozdoba - kl. V
 3. Eryk Korhan-kl. IV, Dawid Kurczyński-kl.IV

"Pomóż dzieciom przetrwać zimę" -

Dnia 7 grudnia 2015r. dzieci wzięły udział w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej "Pomóż dzieciom przetrwać zimę". Zebrane dary (47kg) przekazały Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łaszczowie.

"Grupa Zaelektryzowani" -

"Grupa Zaelektryzowani" zaprosiła uczniów naszej szkoły na niecodzienną lekcję przyrody. W programie: niezwykłe eksperymenty chemiczne, intrygujące ciekawostki o budowie organizmu, duża kolekcja rekwizytów zabawy z transformatorem tesli, kulą plazmową, żyroskopem, kołem optycznym, konkursy z wiedzy i zręcznościowe.

Konkurs plastyczny "Skarbonka"

Październik jest miesiącem oszczędzania, w związku z tym szkolny opiekun SKO zorganizował konkurs plastyczny "Skarbonka". Zostały nagrodzone prace następujących uczniów:

 1. Jakub Witkowski - kl. IV, Gabriela Krawiec - kl. 0
 2. Kamil Krawiec - kl.IV, Eryk Korhan - kl. IV, Dawid Karwański - kl. II
 3. Kurczyńska Roksana - kl.0, Julia Taranowicz - kl. 0, Maciej Wiechnik - kl. IV

Wyróżnienia: Agnieszka Koprowska - kl. II, Mateusz Dzida - kl. III, Emilia Pilhun - kl. 0, Weronika Wojnarska - kl. 0, Piotr Pietrasz - kl. I, Jagoda Taranowicz - kl. II, Dawid Kurczyński - kl. IV, Iwona Rak - kl. IV, Emilia Molenda - kl. IV, Natalia Ozdoba - kl. V

Halloween 2015

W październiku odbył się konkurs plastyczny "Maska Halloween'owa". Komisja biorąc pod uwagę walory artystyczne, estetykę, pomysłowowść i kreatywność pracy postanowiła przyznać:

 1. Eryk Korhan, Jakub Witkowski - kl. IV
 2. Maciej Hutko - kl. V
 3. Natalia Gwoździuk - kl. VI

Wyróżnienia: Maciej Wiechnik - kl. IV, Julia Taranowicz - kl. 0, Jagoda Taranowicz - kl. II

Ślubowanie klasy pierwszej

W październiku 2015 r. miała miejsce bardzo ważna uroczystość, a mianowicie ślubowanie klasy pierwszej na uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zimnie. Uczniowie przygotowali na ten szczególny dzień krótką część artystyczną chcąc zaprezentować swoje umiejętności przed rodzicami, nauczycielami i starszymi kolegami.

Dzień Papieski -

Dnia 9 października 2015 odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Papieskiego "Jan Paweł II - Patron Rodziny"

VI rocznica nadania imienia szkoły -

Dnia 30 września 2015r. odbył się uroczysty apel w VI rocznicę nadania naszej szkole imienia ks. Jana Twardowskiego

Powiatowy Konkurs Ortograficzny -

Uczeń klasy III Jakub Bober został Laureatem w Powiatowym Konkursie Ortograficznym "Mistrz Ortografii 2015" o Nagrodę Wójta Gminy Jarczów i Finalistą Regionalnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas III szkoły podstawowej MiMaK 2015. Uczeń przygotowywany był pod kierunkiem p. Cz. Wiśniewskiej.

Szkoła uczestniczy w programie
przyspieszenie edukacji w szkole wiejskiej

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa