Barbara Czok

"Szkoła podstawowa to fundamenty życia człowieka. Dzisiejsze czasy domagają się trwałych fundamentów, a takie staramy się budować w naszej szkole. Chcemy, aby każdy uczeń, który uczęszcza do szkoły był dumny z tego, że to jest jego szkoła. Ciągle pracujemy nad tym, aby przychodzili do niej z przyjemnością i czuli się w niej dobrze."