Plan lekcji klasa 0

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.50 - 9.35 0 0 ed.wczes. 0 0
9.40 - 10.25 0 0 0 0 0
10.45 - 11.30 0 0 0 religia ed.wczes.
11.40 - 12.25 ed.wczes. religia 0 ed.wczes. j.angielski
12.40 - 13.25 ed.wczes. 0 0 0 0
13.35 - 14.20 0 0

Plan lekcji klasa I

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.50 - 9.35 ed.wczes ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes.
9.40 - 10.25 ed.wczes ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes.
10.45 - 11.30 j.angielski ed.wczes. ed.wczes. religia ed.wczes.
11.40 - 12.25 ed.wczes. religia ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes.
12.40 - 13.25 ed.wczes z.d.w j.angielski zaj.rozw.
13.35 - 14.20

Plan lekcji klasa III

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.50 - 9.35 ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes.
9.40 - 10.25 ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. religia ed.wczes.
10.45 - 11.30 ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes.
11.40 - 12.25 ed.wczes. ed.wczes. j.angielski ed.wczes.
12.40 - 13.25 j.angielski ed.wczes. ed.wczes. religia
13.35 - 14.20

Plan lekcji klasa IV

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45 zaj.dyd.wy.
8.50 - 9.35 j.polski historia przyr. j.polski plastyka
9.40 - 10.25 mat. mat. mat. mat. j.polski
10.45 - 11.30 przyroda religia muzyka wych.-fiz. infor.
11.40 - 12.25 j.angielski j.polski wych.-fiz. religia technika
12.40 - 13.25 wych.-fiz. zaj. z wych. j.polski j.angielski
13.35 - 14.20 zaj.rozw. wych.-fiz. j.angielski

Plan lekcji klasa V

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45
8.50 - 9.35 j.polski j.polski przyr. j.polski plastyka
9.40 - 10.25 przyr. historia mat. mat. zaj.kom.
10.45 - 11.30 mat. religia muzyka wych.-fiz. j.polski
11.40 - 12.25 j.angielski mat. wych.-fiz. religia technika
12.40 - 13.25 wych.-fiz. zaj. z wych. j.angielski j.polski przyroda
13.35 - 14.20 wych.-fiz. j.polski j.angielski

Plan lekcji klasa VI

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45 przyr. zaj.rew. zaj.rew.
8.50 - 9.35 mat. mat. religia zaj.kom. j.angielski
9.40 - 10.25 j.polski j.polski przyr. j.polski mat.
10.45 - 11.30 j.polski j.angielski j.polski j.angielski przyr.
11.40 - 12.25 historia wych.-fiz. mat. mat. j.polski
12.40 - 13.25 zaj. z wych. historia plastyka muzyka wych.-fiz.
13.35 - 14.20 wych.-fiz. religia wych.-fizyczne techn. W.D.Ż.
14.25 - 15.10 z.d.w.

Plan lekcji klasa VII

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45 fizyka j.polski biol. j.polski j.niemiecki
8.50 - 9.35 biol. mat. religia mat. j.polski
9.40 - 10.25 geogr. j.angielski historia infor. geogr.
10.45 - 11.30 j.polski fizyka j.polski j.angielski j.angielski
11.40 - 12.25 mat. wych.-fiz. mat. chemia chemia
12.40 - 13.25 zaj. z wych. historia plastyka muzyka wych.-fiz.
13.35 - 14.20 wych.-fiz. religia wych.-fiz. j.niemiecki W.D.Ż.
14.25 - 15.10 zaj.rozw. z.d.w.