Nauczyciele

Barbara Czok
dyrektor, wychowanie fizyczne
Urszula Chodurska
kształcenie zintegrowane, historia, świetlica, WOS
Jolanta Jędrusina
kształcenie zintegrowane, muzyka, plastyka
Czesława Wiśniewska
kształcenie zintegrowane, świetlica
Marzena Dziuba
matematyka, fizyka
Marzena Kłyż
język polski
Agata Trześniowska
kształcenie zintegrowane, biblioteka
Aleksandra Jamroż
chemia, biologia, wychowanie do życia w rodzinie
Grzegorz Hawrylak
technika, informatyka
Elżbieta Bielecka
religia, zajęcia rewalidacyjne
Romualda Kaczkowska
kształcenie zintegrowane, świetlica
Natalia Hawor
język angielski
Mariusz Dziki
geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
Wioletta Beńko
język niemiecki
Grażyna Skroban
wychowanie przedszkolne