Rada Rodziców

Przewodniczący
Pani Iwona Krawiec
Z-ca Przewodniczącego
Pani Ewelina Pietrasz
Skarbnik
Pan Sławomir Piwko
Sekretarz
Pani Wioletta Długosz
Komisja rewizyjna:
Pani Aleksandra Pietrasz
Pani Anna Koprowska